Debatt om folkökning och miljö, SvD

Debatt SvD februari 2021

Vi debatterar de problem befolkningsökning medför för klimat, miljö och människor, samt rollen som svenskt bistånd kan spela. Här finner ni debattinlägget, repliken och vår slutreplik.

Klicka här >> debatten.doc

Klicka här >> debatten.pdf

Antal männsikort i världen
FN:s prognos från 2019 för världens befolkning fram till år 2100.

Debatt om folkökning och miljö, SvD september 2020

Vi debatterar vår nya vetenskapliga studie som visar hur en långsammare folkökning kan bidra till minskade utsläpp och bör därför integreras i klimatarbetet. Här finner ni debattinlägget, repliken samt vår slutreplik.

Klicka här >> debatten.doc

Klicka här >> debatten.pdf

PictureSvD
Foto: Magnus Andersson/TT

Debatt SvD juli 2018

De sjutton så kallade hållbarhetsmålen som FN upprättade 2015 saknar ett viktigt mål nr 18: ”Stävja befolkningsökningen”. Här förklarar vi varför. Läs debattinlägget, med länkar till viktig information för ytterligare läsning, och 47 kommentarer.

Klicka här >> debatten.doc

Klicka här >> debatten.pdf

SvD crowd Photo by Gregorio Borgia
Foto: Gregorio Borgia

Debatt SvD mars 2018

Vi debatterar folkökning i Sverige, som bestäms av invandringsnivåer, och miljöeffekter som uppkommer. Här finner ni hela debatten: vårt första debattinlägg, tre repliker och vår slutreplik, samt alla online-kommentarer till dessa, fram till 28 mars.  Vår slutreplik bemöter kritikerna och refererar till vårt projekt.

Klicka här >> Hela debatten.doc

Klicka här >> Hela debatten.pdf

graph_oped_miljoner
Sveriges framtida befolkning under tre invandringsscenarier